فرهنگ

سفارت جمهوری کوریا

کابل باختر/ 11/ ثور
عنوانی خانم سیمین حسن زاده ، معین امورنشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، پیام امتنانیه سفیر کوریای جنوبی درکابل به شرح ذیل مواصلت ورزیده است.
عالی جناب !
میخواهم صمیمانه ترین امتنان خود را به خاطر پیام پرلطف همدردی و تسلیت شما درباره غرق شدن کشتی "سیول" اظهار نمایم .
مطمئن هستم که خانواده قربانیان این سانحه ازپیام محبت آمیز عمیق شما تسکین و احساس دلگرمی خواهند کرد.
بااغتنام از فرصت میخواهم تسلیت خالصانه خود را برای خانوادۀ قربانیان سیلاب های اخیر درولایات فاریاب ، سرپل ، بادغیس وجوزجان ابراز نموده و بهترین تمنیات خود را برای صحت یاب شدن عاجل مجروحین اظهار نمایم .
عالی جناب!
لطفاً یک باردیگر احترامات مرا بپذیرید .
سی  اچ  ای  چه  یونگ چیل
سفیر (کوریای جنوبی درکابل )

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا