اقتصاد

سفروزیراحیا وانکشاف دهات به هرات

شهرهرات 2 دلو باختر
وزیراحیاوانکشاف دهات کشورامروزوارد ولایت هرات شد.
انجینرویس برمک وزیراحیاوانکشاف دهات درراس یک هئیت به هدف شرکت درمراسم های افتتاحیه وتهداب گذاری پروژه های بازسازی وانکشافی درمناطق روستایی وارد ولایت هرات شده است .
سید فضل الله وحیدی والی هرات نیزبااستقبال دردیدار با وزیر احیاوانکشاف دهات خواهان توجه بیشتروسرمایه گذاری افزون تربه انکشاف مناطق دورافتاده درسطح دهات شده است.
به گزارش آژانس خبری باختردرحالی وزیراحیاوانکشاف دهات کشوربه هرات سفرمی نماید که درجریان سال روان نیزبالغ برشش صدطرح عمرانی ازطریق برنامه همبستگی ملی,برنامه راه سازی روستایی وبرنامه انکشاف منطقوی درین ولایت پیاده شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا