سیاستاخبارTOP

سفیرجاپان درکابل: برای ارتقای اقتصاد افغانستان، کار می کنیم 

 

کابل باختر 20 قوس

جاپان ،درنظردارد کمک های خودرا درافغانستان ،دربخش های معیشت افراد، کشت بدیل خشخاش، درمان معتادان موادمخدر وسایر زمینه ها افزایش دهد.

این مطلب را تاکاشی اوکادا سفیر جاپان درکابل، درملاقاتی که دیروزبامولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی داشت، مطرح کرده است.

دراین دیدار سرپرست وزارت امور خارجه، از کمک یک صدوشش میلیون دالری جاپان وتعامل مثبت دیپلماتیک با افغانستان، تشکرکرد واین تعامل را نشانه ی خوبی برای جامعه جهانی، عنوان کرد.

تاکاشی اوکادا گفت که آنان با جامعه جهانی، در مورد چگونه گی ارتقای انکشاف اقتصادی درافغانستان گفتگو می کنند؛همچنان کشورش در نظردارد که کمک های خودرا درافغانستان، دربخش های معیشت افراد، کشت بدیل خشخاش، درمان معتادان مواد مخدر و سایر زمینه ها افزایش دهد.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا