فرهنگ

سمیناری درمورد شخصیت امام اعظم (رح) درپروان برگزارمیشود

چاریکار/ باختر/ 5/ عقرب
قراراست سمینار بزرگ علمی و تحقیقی درمورد شخصیت امام اعظم (رح) درپروان برگزارشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درنشستی که به همین منظور درپروان با شرکت محققان و استادان اکادمی علوم کشور ، دانشمندان ، استادان پوهنتون پروان ، اعضای شورای ولایتی و مسوولان ادارات دولتی برگزار شد، والی پروان گفت که به اساس پیشنهاداداره محلی پروان و منظوری رییس جمهور کشور قراراست یک مرکز بزرگ علمی و تحقیقی به نام امام اعظم (رح) درپروان اعمار گرددکه به خاطر رسیدن به این هدف بزرگ نخست باید یک سمینار علمی و تحقیقی دو روزه دررابطه به شخصیت امام ابوحنیفه پیشوای مذهب حنفی برگزار شود.
وی گفت : هدف اساسی ما رشد و توسعه مراکز اسلامی برای ارتقای سطح دانش جوانان وهمه مردم درعرصه علوم اسلامی میباشد .
درهمین حال عبدالباری راشد و شمار دیگری از اعضای اکادمی علوم افغانستان ازاین اقدام والی پروان تشکر نمودند ووعده سپردند که به خاطر برگزاری این سمینار همکاری ونقش بارزی ایفا خواهندکرد.
همچنان معاون علمی پوهنتون پروان ، رییس شورای علما ، شاروال شهر چاریکار و سایر استادان پوهنتون پروان پیرامون ضرورت ایجاد مرکز علمی وتحقیقی صحبت نمودندو تعهد کردندکه درزمینه همکاری میکنند.
دراین نشست درکنار آنکه کمیته های کاری برای برگزاری سمینار موظف گردید ، فیصله بعمل آمدتا یک هفته آینده این سمینار برای مدت دو روز برگزار شود.
که روز اول آن درولایت پروان و روزدوم آن به منظور دیدار با رییس جمهور کشور درارگ برگزارخواهد شد.  ختم/ خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا