اخبارجامعه

سمینار ارتقای ظرفیت منسوبان مدیریت مبارزه با مواد مخدرنیمروز پایان یافت

زرنج، ۱۱ جوزا،باختر
سمینار آموزشی ارتقای ظرفیت منسوبان مدیریت مبارزه با مواد مخدر نیمروز در آن ولایت پایان یافت.
به گزارش آژانس خبری باختر، این سمینارکه از طرف معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله دایر گردیده بود، با اشتراک ملا جمعه خان ” عثمانی” مدیر مبارزه با مواد مخدر و منسوبان آن مدیریت پایان یافت.
مولوی عزیز رئیس عمومی ساحوی معینیت مواد مخدر وزارت داخله در زمینه برگزاری سمینار گفت، هدف از دایر نمودن این سمینار بلند بردن ارتقای ظرفیت و آگاه نمودن از مسائل اداری می باشد.
عزیز اضافه نمود، خواست ما از افرادیکه در این سمینار اشتراک ورزیده اند، این است که هر آن مطلبی که در سمینار فرا گرفته اند در روند کاری نیز عملی نمایند.
در ادامه ملا جمعه خان “عثمانی” با اظهار تشکر از رهبری وزارت داخله امارت اسلامی افغانستان جهت دایر نمودن سمینار مذکور طی صحبت های شان گفت: برگزاری همچین سمینارهای تقویتی برای روند کاری منسوبان این مدیریت موثر است و امیدوار است این روند در بخش های دیگر نیزادامه یابد. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا