آموزش

سنگ تهداب تعمیر جدید مکتب متوسطه پنج پای درولایت خوست گذشته شد

سنگ تهداب تعمیر جدید مکتب متوسطه پنج پای ولایت خوست دیروز توسط مسوولین ریاست معارف آن ولایت گذاشته شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باختر ، این تعمیر از بودجه انکشافی وزارت معارف درمدت هفت ماه دریک طبقه اعمار میگردد.

دراین ساختمان شش صنف درسی ، دو اتاق اداری و سایر ملحقات ضروری درنظر گرفته شده است .

دراین مکتب اکنون سه صدو هفتاد شاگرد درزیر خیمه ها درس میخوانند.

 با اعمار ساختمان جدید مشکل شاگردان از ناحیه نبود صنوف درسی رفع خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا