سیاست

سومین نشست همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان برگزار گردید

کابل باختر 19 سنبله
سومین نشست گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان امروز در کابل برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر،  این جلسه به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امورخارجۀ افغانستان و جناب ویجی گوکهالی، معین وزارت خارجۀ هند تدویر یافت.
نتایج نشست های اول و دوم گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان مورد غور و بررسی قرار گرفته، مثبت ارزیابی گردیدند. هردوجانب بر نیاز به ادامۀ کار مشترک به هدف یک منطقۀ با ثبات، پر امن و با سعادت که عاری از هراس افگنی و افراطیت باشد، تأکید ورزیدند.
هر دوطرف، در مورد کمک های هند به افغانستان وموضوعات منطقوی مورد علاقمندی متقابل هر دو کشور گفتگو کردند. هر دوطرف، همچنان به این باور بودند که همکاری های دوجانبه میان هند و افغانستان، ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه را استحکام بیشتر می بخشد.
طرفین بر تقویت همکاری های امنیتی میان دو کشور توافق نمودند. طرف هندی بر حمایت خویش از یک پروسۀ صلح و آشتی به رهبری و مالکیت افغانها اصرار ورزید.
طرفین از تکمیل موفقانۀ چندین پروژۀ انکشافی همچون ساختمان شورای ملی افغانستان، قصر ستوری و بند برق دوستی افغان-هند اظهار رضایت کردند. آنها توافق کردند که همکاری های انکشافی خویش، بشمول پروژه های توسعۀ اجتماعی (با تأثیر گزاری بلند) و پروژه های زیر بنایی را در چهارچوب جدید مشارکت انکشافی بیشتر تقویت بخشند.
دو طرف توافق کردند تا نشست چهارم گروه کاری همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و هندوستان را در شهر دهلی جدید در سال 2019 بتاریخی که مورد توافق جانبین باشد، راه اندازی کنند.  ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا