جامعه

سی هزار قطعه مرغ تخمی برای خانواده های نیازمندبغلان توزیع شد

پلخمری 11حمل
مسوول برنامه ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت از توزیع مرغ های تخمی برای یک هزار خانواده بی بضاعت در دو ولسوالی بغلان خبر داد.
محمد غلام ملاخیل مسوول برنامه ملی باغداری وزارت زراعت به خبرنگارآژانس باخترگفت که هدف از تطبیق این پروژه رشد اقتصاد خانواده های فقیر وبی بضاعت میباشد.
ملاخیل گفت که در حدود هژده ماه پیش این پروژه آغازشد وپس از آموزش های مسلکی وتخنیکی برای پنجصدخانواده در ولسوالی دوشی وپنجصد خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی برای هر خانوده سی قطعه مرغ تخمی توزیع شده است.
ملاخیل افزودکه حالااین خانواده هاقادراندفارم های شانرا بدون کمک وهمکاری کارمندان فنی به پیش ببرند ودرآمدخوبی داشته باشند.
مسوول برنامه ملی باغداری وزارت زراعت گفت که در ختم این پروژه برای هر خانواده دوصدوپنجاه کیلو گرام دانه ونیز وسایل نگهداری مرغ وفارم مرغداری توزیع شده است.
او گفت، این پروژه به شمول ولسوالی های دوشی وبغلان مرکزی در چارولسوالی بغلان تطبیق شده است.قایم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا