اخبارامنیت

سی و سه مجاهد از قوماندانی تعلیمات مشترک محاره یی فارغ شدند

کابل ۱۰ عقرب باختر
سی و سه تن از مجاهدین وزارت دفاع ملی پس از اکمال دوره معین تعلیمات، از قوماندانی تعلیمات مشترک محاربوی سند فراغت بدست آوردند.
این مجاهدین ، مربوط به قوماندانی صحیه و قول اردوهای وزارت دفاع ملی اند که پس از فراگیری دوره آموزش نظامی از مکتب مهارت های خاص قوماندانی تعلیمات مشترک محاربه یی فارغ شدند.
مولوی محمد هاشم«حذیفه» قوماندان تعلیمات مشترک محاربه یی، با تفویض تصدیق نامه ها ،مجاهدین فارغ شده را به مسؤلیت های آینده شان متوجه کرد.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا