جامعه

شاروالی: بندش فی متر پیاده رو 100افغانی جریمه

کابل باختر/7اسد
در صورتی که یک متر پیاده رو توسط دوکانداران مسدود شود صد افغانی جریمه میشوند.
این گفته شاروالی در حالیست که برخی دوکانداران با گذاشتن اموال در مقابل دوکان هایشان عبور ومرور مردم را مشکل ساخته اند.
به طور نمونه جاده آسمایی ونادر پشتون که از مزدحم ترین جاده های شهر کابل است به مشکل میتوان از آن عبور کرد ودوکانداران با بیرون کشیدن اموال شان سبب مزاحمت عابرین شده اند .
نجیبه خانمی که همراه دوفرزندش در یکی از پیاده روهای جاده آسمایی به مشکل گام برمیدارد می گوید از یک طرف در جاده های  شهر بیروبار زیاد است از طرف دیگر دوکانداران با گذاشتن اموال شان پیاده روها راتصاحب کرده وعبور ومرور مردم را مشکل ساخته است .
پیاده رو جاده آسمایی یگانه پیاده رو نیست که از جانب دوکانداران برای عابران مشکل ساز شده است اکثر پیاده روها در شهر از جانب دوکانداران یا برخی منازل ،دفاتر وقدرتمندان اشغال وباعث ایجاد مشکل برای مردم شده اند.
رفیع الله که کارمند در یکی از ادارات دولتی است می گوید: این جاده فاصله اندکی از شاروالی دارد وکارمندان آن همه روزه شاهد این وضیعت هستند اینکه چرامانع دوکانداران نمیشوند وفیصله خود را که در ساختمان شاروالی دربل بورد کلان غرض مطلع شدن دوکانداران وسایرین بنمایش گذاشته اند تطبیق نمیکنند پرسش برانگیز است .
جلیل سلطانی سخنگوی شاروالی کابل در رابطه به موضوع گفت که شاروالی کابل بخاطر جلوگیری از مشکلات شهراز قبیل بندش پیاده روها روی یک طرزالعمل تخلفات شهری کارکرده وازطریق ریاست تنظیم مارکیت ها به تمام نواحی شهر فرستاده است واز آن به بعد نواحی مکلف گردیده که با دیدن هرنوع تخلف فرد متخلف را جریمه نقدی کند.
اینکه مقدار جریمه چگونه تعیین شده وآیا با پرداخت آن متخلف میتواند با خاطر آرام دوباره به تخلفاتش ادامه دهد سلطانی افزودکه مقدارجریمه نظر به شدت وخفت تخلف از صد افغانی الی سه صد افغانی تعیین شده  که مسولین نواحی نظر به این که تا کدام اندازه نظم عامه را مختل ساخته اند مقدارش را تعیین میکنند .
سلطانی همچنان در رابطه به برنامه جمع آوری موانع سمنتی از شهر کابل توسط شاروالی گفت که در سال 96 این برنامه آغاز شد واز 180نقطه تعیین شده 120از نقطه جمع آوری شد ودر برخ موارد بنا بر حکم رییس جمهور به وزارت داخله معطل شد بدین لحاظ صرف مسولیت پیاده روهای بازارها به شاروالی تعلق گرفت.
اینکه شاروالی کابل تاکنون به چه تعداد دوکانداران را جریمه نقدی کرده وآیا این طرزالعمل مثمر واقع شده یانی سلطانی گفت :چون طرز العمل در همین یکی دوماه اخیر تکثیر شده هنوز زود است که در مورد کامیابی یا عدم کامیابی آن چیز بگویم اما درکل بعد از این دوکانداران متوجه شده اند که در برابر تخلف باید به شاروالی پاسخگو باشند .
فراهم نمودن سهولت ها ومراعات نمودن فرهنگ شهر نشینی  از اولویت های زندگی انسانی وشهریست بنابر آن تمامی مردم باید بدون ترس از پرداخت جریمه بخاطر آسانترساختن زندگی به شهروندان خود کوشیده  مسوولیت خود را در قبال وطن ومردم خود ادا نمایند .فرزانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا