اخباراقتصاد

شاروالی شهر پلخمری بیش ازهفتادمیلیون افغانی عواید را تحویل بانک کرده است

 پلخمری/ 9 قوس / باختر

شاروالی شهر پلخمری در سال جاری بیش ازهفتادمیلیون افغانی عواید را جمع آوری و تحویل بانک کرده است.

سید محمد حقمل، شاروال شهر پلخمری به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت: این عواید از کرایه دکان ها، جمع آوری صفایی، اجارۀ جایداد ها، بنادر، خدمات شهری و لواح اشتهارات به دست آمده است.

به گفتۀ وی، این اداره توانسته است که در سال روان نزدیک به هفتاد و یک میلیون افغانی عواید را جمع آوری وتحویل بانک کند.

حقمل خاطر نشان کرد که ازجمله پول جمع آوری شده، بیش از شانزده میلیون و پنجصد هزار افغانی مربوط باقیات سال گذشته است که در سه ماه اخیر از نزد زورگویان جمع آوری شده است.

به گفتۀ وی، با وصف جمع آوری یک مقدار باقیات ازنزد افراد زورمند هنوزهم بیش از چهل وپنج میلیون افغانی اداره های بودجه یی وغیربودجه یی باقی است.

شاروال شهرپلخمری گفت که با وصف مشکلات نهایت زیاد این اداره توانسه است که بیست وهفت درصد پلان عواید را تطبیق کند. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا