اخبارجامعه

شاروالی پل علم: شهروندان پل علم درپاکی وصفایی شهر توجه کنند

پل علم، 18 جوزا، باختر
شاروالی پل علم مرکز لوگر از شهروندان آن ولایت می خواهد که درپاکی وصفایی شهر توجه کنند به خاطری که شهر خانۀ مشترک همۀ مردم است.
مولوی محمد اسحاق سعید شاروال پل علم در کارزاری که به مناسبت حفاظت از محیط زیست در شهر پل علم لوگر برگزار شده بود گفت که کارمندان شاروالی پل علم همواره با راه اندازی برنامه های منظم درپاکی وصفایی شهر اقدام کرده اند.
وی گفت که دکانداران، کسبه کاران و مردم نیز باید درقسمت حفاظت از محیط زیست و شهر توجه کنند.
وی افزود که کارمندان بخش تنظیف و سرسبزی شاروالی پل علم کارپاک کاری بازار و کوچه های اطراف هونی سفلی را راه اندازی کرده اند، جویچه های دوطرف سرک و کوچه های هونی سفلی را از وجود کثافات پاک کاری کردند و کثافات را خارج از شهر انتقال داده اند.
ازسوی دیگر محمدامین یکتن ازباشنده گان لوگر می گوید که نظافت مطابق ارشادات دینی جز ایمان است و همه مسوولیت دارند که برای داشتن شهر پاک با شاروالی لوگر همکاری کنند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا