اخبارفرهنگجامعه

شاعران درارزگان به افتخارصلح سرتاسری بزم شعربرپا کردند

ترینکوت/ ۲۶ سنبله/ باختر

به بهانۀ سررسیدن صلح سرتاسری درکشورودست یابی افغانستان به آزادی، درارزگان بزم شعربرپا شد.

این محفل به همت ریاست اطلاعات وفرهنگ ارزگان به اشتراک صدها شاعر، نویسنده وفرهنگی وهزاران شهروند درشهرترینکوت برگزارشد.

شاعران دراین بزم بیشتر اشعاری را به خوانش گرفتند که درآن به صلح باهمی، همدلی ووحدت ملی ومزایای آن اشاره شده بود.

آنان ازشهروندان افغانستان خواستند به دور ازتعصب وبرتری جویی درکنارهم بایستند ودربازسازی وپیشرفت کشورشان سهم بگیرند.

گل احمد یکی ازشاعران شرکت کننده دراین بزم به آژانس باخترگفت« ازجنگ خسته شده ایم حالا وقت بازسازی وپیشرفت است. باید به یک دیگر دست دوستی بدهیم و وطن خود را آباد کنیم.»

مفتی شیخ مولوی محمد عیسی اطمینان عالم اسلامی دراین بزم گفت که حالا زمان زمان بازسازی وهمدلی ووحدت ملی است.

اوگفت که همه باید برای ساختن یک افغانستان قدرتمند دست به دست هم بدهند.

درپایان بزم مشاعره، شماری ازورزشکاران رژه رفتند و نمایش هایی انجام دادند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا