جامعه

شبکه آبرسانی دردورترین نقطه ننگرهار درآستانه بهره گیری روستا نشینان

جلال آباد / ۱۵ دلو/ باختر
درحالی که یک شبکه آبرسانی در دورترین نقطه ننگرهار درآستانه بهره گیری است ، روستا نشینان می گویند بی صبرانه در انتظار استفاده از آب این شبکه اند.
این شبکه آبرسانی در ولسوالی گوشته در نوار دیورند قرار است برای دوصدو چهل خانواده آب آشامیدنی برساند.
هزینه ساخت این شبکه آبرسانی سه ملیون و هشت صد هزار افغانی می شود که نهاد های کمک رسان ازطریق ریاست بازسازی و انکشاف دهات ننگرهار آن را می پردازند.
یک مسوول این اداره به آژانس باخترگفت که این شبکه آبرسانی تا سه ماه دیگر به بهره گیری سپرده خواهد شد.
اوگفت با ساخت این شبکه آبرسانی دوصدو چهل خانواده روستایی برای نخستین بار به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد.
روستا نشینان بی صبرانه منتظر بهره گیری از آب این شبکه اند.
شیرشاه یک باشنده ولسوالی گوشته ننگرهار می گوید که سالهاست به دلیل استفاده از آب های ناپاک دچار بیماری های گونه گون می شوند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا