اخباراقتصادجامعه

شرکت بشیرنوید دربلخ آرد را از قیمت بازار ارزانتر به فروش می رسانند

شهر مزار شریف/ 2 قوس/ باختر

به خاطر حمایت از خانواده های بی بضاعت، شاروالی شهرمزارشریف، اتاق تجارت و جامعۀ تجارتی بلخ، هر بوری آرد را درآن ولایت هفتصد افغانی از قیمت بازار ارزانتر به فروش می رسانند .

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر؛ فقر و بیکاری سبب شده است که قیمت های مواد غذایی در شهرمزارشریف افزایش یابد و به همین خاطر تجار بلخ در مشوره با شاروالی شهرمزارشریف مواد اولیه را زیر قیمت بازار برای شهروندان فقیر وبی بضاعت به فروش برسانند که شرکت بشیر نوید کارش را دیروزآغاز کرد.

مولوی قدرت الله طارق شاروال شهر مزارشریف با استقبال از این کار تجار ملی گفت: دراثر فقر وبیکاری قیمت مواد اولیه دربازار بلند شده است واین اداره با مشوره وتفاهم با تجار ملی تصمیم گرفتند که درمرحله نخست آرد را نسبت به بازار زیر قیمت به فروش برسانند.

مجتبی عثمانی نمایندۀ شرکت بشیر نوید گفت: برای یک هفته هر روز پنجصد بوری آرد را به قمیت یک هزار وپنجصد افغانی برای سه هزار نفر که شاروالی معرفی کند به فروش می رساند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا