صحت

شفاخانۀ بیست وهفت بسترولسوالی چپه درۀ کنرگشایش یافت

اسعد آباد/ ۶ حمل/ باختر
شفاخانۀ مرکزی ولسوالی چپه درۀ کنربه بهره گیری سپرده شد.
تاسیسات این شفاخانه، به هزینۀ سی وچهارملیون افغانی ازکمک های کشورآلمان ساخته شد.
این شفاخانۀ بیست وهفت بستر، دردو منزل، بخش های داخله، جراحی ونسایی ولادی را درخود دارد.
یک مسوول ریاست صحت عامۀ کنربه آژانس باخترگفت که با ساخت وگشایش این شفاخانه، مشکل باشندگان چپه دره بابت انتقال بیماران شان به شفاخانه های شهر رفع شد.
این شفاخانه تنها درجریان یک روز ازگشایش، گواه حضور و رسیدگی به ده ها بیمار بود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا