اخبارصحت

شفاخانۀ سی بستر معتادان بغلان به چهل بستر ارتقا یافت

پلخمری، ۱۳سنبله، باختر
شفاخانۀ سی بستر معتادان بغلان با افزایش ده بستر به شفاخانۀ چهل بستر ارتقا کرد.
شفاخانۀ معتادان چهل بستر بغلان یگانه شفاخانه یی است که عرضۀ خدمات درآن معیاری است وهمه ساله ۴۰۰ تا۵۰۰ معتاد دراین شفاخانه تداوی می شوند.
داکتر رحم خدا نوری مسئول شفاخانۀ چهل بستر معتادان بغلان به خبرنگارآژانس باختر گفت: شفاخانۀ چهل بستر معتادان بغلان یگانه مرکز تداوی معتادان درآن ولایت است که عرضه خدمات صحی و میعاری صورت می گیرد.
نوری با ابرازنگرانی ازسیرصعودی گراف معتادان در بغلان تعداد مجموعی معتادان را به مواد مخدر شصت هزارتن خواند وگفت که بادرنظرداشت تشدید عوامل روآوردن جوانان به موادمخدر فعالیت شفاخانه۴۰ بستر معتادان دربغلان ناچیز است. غلام علی علمی- حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا