اخبارجامعهصحت

شماری از باشندگان کندز به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کردند

کندز/۷دلو/ باختر

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان کندز ۱۷ حلقه چاه آب آشامیدنی را در حومه‌های شهر کندز ترمیم و به بهره‌برداری سپرد.

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان کندز به آژانس باختر گفتند که این چاه های آب آشامیدنی در ساحات نوآباد، ترکمن‌ها، انگورباغ، گله‌تپه، چهارتاق و سه‌درک را ترمیم و به‌بهره برداری سپرده است.

آنان گفتند که این چاه‌ها از سوی موسسه رشد استعداد های زنان دوباره ترمیم و مورد استفاده کنند‌گان ساحات یاد شده قرار گرفت.

گفتنی‌ست که روند کار این دفتر از سوی نمایند‌گان ریاست های احیا وانکشاف دهات، اقتصاد و امور مهاجرین کندز نظارت و بررسی شده است.

خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا