اخبارجامعه

شماری از خانواده های بی بضاعت در پنجشیر پول نقد دریافت کردند

بازارک،11جوزا، باختر
موسسۀ انجمن مهاجرین دنمارک با همکاری آمریت مهاجرین و عودت کنندگان پنجشیر امروزبرای شماری از خانواده های بی بضاعت پول نقد توزیع کرد.
مولوی محمد عزیز محمدی آمرامور مهاجرین و عودت کنندگان پنجشیر گفت که این مساعدت های نقدی از طرف موسسه انجمن مهاجرین دنمارک در هماهنگی با آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان پنجشیر برای خانواده های نادار توزیع شد.
آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان پنجشیر گفت که این خانواده ها که قبلاً سروی و شناسایی شده بودند، برای هر خانواده بیست و هشت هزار افغانی پول نقد توزیع شد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا