سیاستاخبار

شماری از رییسان جدید وزارت مالیه معرفی شدند

کابل / 25 سنبله / باختر

مطابق به سیاست اداری و هدایت رهبری امارت اسلامی افغانستان، وزارت مالیه به منظور پیشبُرد امور اداری و اجرایی و جلوگیری از سکتگی کار، شماری از رییسان و مسوولان وزارت مالیه را به خاطر ارائه خدمات مسوولانه معرفی کرد.

احمد ولي حقمل (لیسانسه فقه و قانون و ماستری در بخش حقوق بشر) به حیث سرپرست ریاست ارتباطات و اگاهی عامه.

نعیم الدین عمر، که مدرک لیسانس حقوق و ماستری در امور منابع بشری دارد، به حیث سرپرست منابع بشری.

 اسدالله ساجد «خبیب» که تجربۀ کاری دربخش گمرکات دارد، به حیث مشاور امور گمرکی.

محمد سالم اوریا خیل که مدرک ماستری در بخش کمپیوتر ساینس دارد، به حیث مشاور مقام وزارت در امور اسیکودای گمرکات.

انجینرعلی احمد، که سند لیسانس در امور مخابراتی و ماستری در امور کمپیوتر ساینس دارد، به حیث سرپرست ریاست افغان تیلکام.

 دادالله هدایت، که مدرک ماستری از مالیزیا دارد، به حیث سرپرست ریاست تدارکات.

نوید احمد، که تحصیلات عالی در حد لیسانس دارد، به حیث سرپرست ریاست عمومی شرکت های دولتی.

 احمد مرید، لیسانسۀ فقه و قانون، به حیث سرپرست ریاست خدمات حقوقی شرکت های دولتی.

– احمد حسن لیسانسۀ اقتصاد، به حیث سرپرست ریاست نظارت و کنترول امورمالی شرکت های دولتی.

و انجینرنعمت الله احمدی، لیسانسۀ سیول انجینری، به حیث سرپرست شرکت عمومی آب رسانی شهری و کانالیزاسیون وزارت مالیه تعیین شدند و به کارمندان این وزات معرفی شدند.

قابل تذکر است که با توجه به و ضعیت پیش آمده و تحولات جاری درکشور، کارهای اداره های مربوط بعضاً مختل و در حال رکود قرار داشت، که به منظور بهبود امورو بنابر تدابیرلازم امارت اسلامی افغانستان، اشخاص مسلکی و متعهد متذکره به ریاست های یاد شده و سایر ادارها معرفی شدند تا این که کار ها به صورت روزمره و به وجه احسن پیش برده شود.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا