جامعه

شماری از لوحه ها و اعلانات نامنظم ازساحه ده افغانان شهرکابل برداشته شد

کابل باختر 2 ثور
به اساس فیصله کمیسیون " اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات " ، کاربرداشتن لوحه ها واعلانات نامنظم وغیرمعیاری درشهرکابل آغازشد. 
به گزارش آژانس باختر، درجریان کار بررسی و برداشتن لوحه های نامنظم وغیرمعیاری ، معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی معاون خدمات اجتماعی و فرهنگی شاروالی کابل ، سید مصطفی سیدی رییس خدمات فرهنگی شاروالی کابل ، محمد کبیرسلطانی نماینده وزارت اطلاعات وفرهنگ و اعضای کمیسیون  " اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات " شامل نمایندگان وزارت های امورداخله ، صحت عامه ، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، تجارت وصنعت وهمچنان ریاست عمومی امنیت ملی واتحادیه ملی پیشه وران ، نیزحضور داشتند.
درجریان این بررسی، شماری از لوحه ها و اعلانات نامنظم وغیرمعیاری ازساحه ده افغانان مربوط ناحیه دوم شهرکابل، ازفروشگاه ها ، معاینه خانه ها ، دواخانه ها و دارالوکاله ها برداشته شد.
همچنان به لوحه داران خاطرنشان شد که لوحه ها و اعلانات شان را معیاری کنند.
محمد کبیر سلطانی منشی کمیسیون " اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات " گفت که قبلآ به لوحه داران اطلاع داده بود که لوحه های شان را مطابق رهنمود کمیسیون، اصلاح و معیاری کنند.
او افزود که شماری از لوحه داران ، اعلانات و لوحه های شان را اصلاح کرده اند واما تعدادی هم به اصلاح و معیاری کردن لوحه ها و تابلو های اعلانات بازرگانی شان اقدام نکرده اند که ازسوی موظفان ،  لوحه های شان برداشته شد. 
اوگفت روند بررسی لوحه ها و اعلانات نامنظم و غیرمعیاری درشهرکابل ادامه دارد.
گفتنی است که کمیسیون " اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات " به اساس حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ، به خاطراصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات به شیوه های علمی ، معیاری و حفظ زبان های رسمی و بومی کشور، ایجاد شده است . احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا