اخبارTagسیاستتبصره و مرور بر مطبوعات

شماری از کشورها و حلقات می خواهند، امارت اسلامی را در مضیقه امنیتی و سیاسی قرار دهند

 

تبصره، کابل، ۱۷  دلو،  باختر

امارت اسلامی افغانستان متعهد به تامین امنیت نهاد های دیپلوماتیک و کارکنان آن است و در این راستا با مسئولیت عمل کرده است.

مبصر آژانس باختر مینگارد؛ بحث امنیت در افغانستان همیشه  از سوی شماری از کشور ها و حلقات به عنوان یک بحث جنجالی مطرح شده است٬ بحثی که در آن٬ بیشتر از واقعیت ها گریز شده است و به اغراق پناه برده شده است٬ این حلقات و کشور ها٬ بحث نبود  امنیت در کشور را همیشه به عنوان یک  بحث ابزاری مطرح کرده اند که در آن بیشتر اذهان عامه نشانه گرفته شده است  و بیشتر به جنگ روانی با مردم ما فکر کرده اند.

اگر مسئله بحث امنیت در افغانستان و به خصوص پایتخت کابل ، مطرح باشد، این بحث٬ یک بحث مثبت خواهد بود٬ زیرا در افغانستان٬ امنیت با تعریف واقعی آن وجود دارد و با صراحت می توان گفت که امنیت در کابل و در کل کشور یک الگو در میان کشور های منطقه است٬ در وجود چنین یک واقعیت٬ یک یا دو واقعه هراس افگنانه که پایگاه و عاملان آن نیز مشخص و واضح اند، نمی تواند، دلالت به ناامنی در کشور کند.

با تأسف در روز های اخیر، شماری از رسانه های غربی بیشتر به بسته شدن سفارت خانه  این و آن کشور در کابل پرداخته اند و یا هم این که٬ سفیر  این و یا آن کشور کابل را ترک کرده است، در حالی منابع رسمی در کابل و همچنان منابع رسمی در کشور های که ادعا می شود، سفیر شان  کابل را ترک کرده است و یا سفارت خود را بسته اند، چنین ادعا ها  را تائید نکرده اند.

در حالی که رفت و آمد دیپلوماتان به کشور میزبان و یا کشور متبوع٬ یک امر عادی است  و اگر دیپلومات یک سفارت خانه خارجی در میدان هوایی بین المللی کابل دیده شد، به این معنا نیست که او رخت سفر بسته و افغانستان را ترک کرده است.

امارت اسلامی افغانستان، به عنوان یک نظام مشروع وجایب و مکلفیت خود را در قبال تامین امنیت نهاد های دیپلوماتیک و کارکنان آن می داند٬ از کنوانسیون های جهانی خوب آگاه است و اگر واقع بینانه قضاوت شود، مکلفیت و تعهدات خود را هم به خوبی  انجام داده است که حرفی برای ایراد و انتقاد باقی نمی ماند.

مگر حلقه های وجود دارند که می خواهند، با تبلیغات نادرست امارت اسلامی را در مضیقه سیاسی و امنیتی قرار دهند٬ آنچه را این حلقات به عنوان یک حرکت سوء در برابر امارت اسلامی در پیش گرفته اند، مغایر با واقعیت های افغانستان است٬ واقعیت در افغانستان تعهد٬ عمل و اراده است٬ در این کشور همه مردم و به صورت خاص و ویژه نهاد ها دیپلوماتیک و نهاد های مدد رسان با کارکنان شان در امن اند٬ هیچ مورد و عاملی  برای ناامنی و اخلال کار این نهاد ها وجود ندارد٬ در عین حال کشور های که ادعا می شود کار نهاد های دیپلوماتیک شان  را در کابل تعطیل کرده اند، خود عدم فعالیت سفارت خانه های شان را در کابل بیان نداشته اند.

این همه دلالت به این دارد که افغانستان و مردم آن درگیر یک جنگ روانی با حلقاتی اند که تحمل بازگشت مردم افغانستان به روز های خوب را ندارند و نمی خواهند افغانان به رفاه و آسایش برسند.

مگر این گونه رفتار ددمنشانه نمی تواند، واقعیت های افغانستان را کتمان کند و نمی تواند، از عزم مردم این کشور و امارت اسلامی در امر تعامل٬ همکاری و همگرایی با جهان بکاهد٬ تعامل و همکاری امارت اسلامی به گونه دو جانبه با جهان ادامه دارد و هیچ گاه متوقف نخواهد شد.تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا