اخبارجامعه

شهروندان از رانندگان بس های کوچک وتکسی ها شاکی اند

کابل/۲۱دلو/ باختر
شهروندان از رانندگانی که در چوکی یک نفری کنار فرمان موتر دو نفر می نشانند شکایت دارند و از ترافیک می خواهند که به این معضل به گونه جدی رسیدگی کند.
این شهروندان مدعی اند که رانندگان خلاف قانون ترافیک در چوکی کنار فرمان موترهای تکسی وبس های کوچک که جای یک نفر است، دو نفر می نشانند و این کار از یک سو سبب ایجاد تکلیف به مردم می شود و از جانبی، خطر رویداد ترافیکی را بیشتر می کند.
زرمینه زنی که کارمند یک ادارهٔ دولتی است و هر روز از مسیر دارالامان شهر کابل به وظیفه می رود گفت؛ رانندگان تکسی و بس های کوچک در چوکی های پیشروی موتر های شان تا جایی که ایست پولیس ترافیک است یک نفر می نشانند اما همین که از ترافیک دور می شوند دو نفر می نشانند، که این کار شان خلاف اصول و قوانین است و بر علاوه چوکی پیشروی موتر برای نشاندن دو زن کنار هم از نگاه  دین وفرهنگ ما مناسب نیست. در همین حال محمد عمر رانندۀ یک موتر نوع کرولا می گوید: بهای تیل بلند رفته است وهمچنان کرایه هر نفر ۲۰ افغانی است من روزانه در یک مسیر مشخص به دلیل راه بندی های بیش از حد صرف دو بار رفت و آمد کرده می توانم که با این مقدار ناچیز، پول تیل را هم تهیه کرده نمی توانم برای همین مجبور می شوم در چوکی پیشروی موترم دو نفر را بنشانم.
محمد خان مدیر ترافیک شهر کابل در این مورد به لیزا احمدی خبرنگار افتخاری آژانس باختر گفت: ما در تمام نقاط شهر، پولیس ترافیک را گماشته ایم وآنان به رانندگان اجازۀ نشاندن دو نفر را در چوکی یک نفری موترهای شان نمی دهند اما مشکل اینجاست که شهروندان با ترافیک همکار نیستند و اگر از آنان رانندگان کرایه دو نفر را مطالبه کنند، می دهند.
وی گفت: خواهش من از شهروندان گرامی این است که با ترافیک شهر همکار باشند و اگرشهروندان برای این کار اجازه ندهند این گونه مشکلات از شهر و جامعه ریشه کن خواهد شد.

باتوجه به سخنان مدیرترافیک شهر کابل باید مردم به ویژه زنان که بیشتر از چوکی های کنار فرمان موتر های خرد استفاده می کنند، از یک نفر بیشتر ننشینند و وفقط پول یک نفر را بپردازند و در صورت خلاف ورزی راننده، به پولیس ترافیک شکایت کنند و یا نمبر پلیت موتر را بگیرند به ترافیک شهر بسپارند و شکایت شان را بیان کنند. با این گونه همکاری می شود که ترافیک را درامر تطبیق قانون یاری رسانیم واز جانبی هم به بی عدالتی رانندگان دربرابر زنان نقطهٔ پایان بگذاریم.
لیزا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا