جامعه

شهروندان توان خریداری چوب سوخت زمستان را ندارند

کابل 5 عقرب باختر
بیشتر شهروندان کابل توان فراهم کردن مواد سوختی زمستان پیشرو را ندارند شماری از شهروندان مدعی اند که نبود زمینه کار و اقتصاد رو به رکود خانواده های شان نمی توانند تا مواد سوختی از قبیل چوب بلوط وسنگ زغال برای زمستان پیش رو را فراهم کنند .
سیدیحیی معلم یکی از مکاتب دولتی به خبر نگار آژانس باختر گفت که با معاش ماهوارش فقط زندگی بخور نمیر را با خانواده هفت نفری شان سپری می کند وبرای فراهم کردن مواد سوختی زمستان هیچ امکانات مالی ندارد وازاین ناحیه بسیار نگران سلامت خانواده اش است.
صالحه کارمند یکی از ادارات دولتی نیزگفت که او وبسیاری ازهمکارانش نمی توانند مواد سوختی زمستان خانواده های شان را فراهم کنند زیرا معاشی که ماهوار به دست می آورند فقط مصارف مواد خوراکی شان را تامین می کند .
محمد جوانی ست که در یکی از دکان های لباس فروشی در شهرنو کابل کار میکند اومیگوید که سه سال پیش از پوهنتون کابل فارغ شده است اما هر قدر تلاش کرد وبه هردر مراجعه کرد برایش کار داده نشد واکنون در بدل معاش بسیار اندک در فروشگاه لباس کار می کند.
محمد می گوید که او متکفل خانواده اش است وبرای سرما باید مواد سوختی برای تسخین منزل اش فراهم کند اما هزینه یی برای این نیاز مبرم به دسترس ندارد.
اوگفت که والدینش که سالخورده اند و دربرابر سردی زمستان وجود بسیار ناتوان دارند،بایدبرای سلامت والدینش چوب سوخت زمستان را از بازار خریداری کند اما نمیداند با کدام هزینه .
غلام سخی یکی از چوب فروشان درساحه تانگ لوگر درصحبت به خبر نگار آژانس باختر گفت که سال تاسال کاروبار آنان نیز کم رنگ می شود او بیان کرد که نسبت به سال پار مردم کمتر به خاطر خریداری چوب سوخت زمستان شان مراجعه می کنند .
غلام سخی یاد آور شد که هرچند نرخ در چوب سوخت نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نکرده است اما از این که اقتصاد مردم خوب نیست به این لحاظ باشنده های زیاد کابل توان خریداری چوب سوخت برای زمستان پیش رو را ندارند.
در حال حاضر کابل نسبت به سایر ولایت های کشور بیشترین نفوس را درخود جا داده است و فرصت های کاری برای باشنده هایش اندک است باشنده های زیادی کابل بامشکلات فراوان اقتصادی روبه رو اند و بیشرآنان در حالت بسیار بد اقتصادی قرار دارند .نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا