اخبارجامعه

شهروندان می گویند که۲۴۶ایستگاه بس‎های شهری درکابل به کثافت دانی ها و محل معتادان مبدل شده است شاوالی می گوید این ایستگاه ها،۱۲۰ ملیون افغانی هزینه برداشته است

کابل/۲۲دلو/باختر
شهروندان کابل ازنبود بس های ترانسپورتی درشهر شاکی اند و مسوولان امور را به بی توجهی برای حل این مشکل متهم می کنند. شهروندان کابل می گویند که از چندی به این سو در هر مسیر منتهی به شهر، ایستگاه های بس ایجاد شده است و در هر ایستگاه سایه بان نیز ساخته شده است، اما با وجود وعده های مسوولان برای فراهم کردن بس های شهری که بتواند در انتقال شهروندان سهولت ایجاد کند ، هنوزاز بس های شهری درکی نیست. فوزیه رحیمی که خود را باشندۀ مکروریان سوم معرفی کرد، به سمیه عطا خبرنگار افتخاری آژانس باختر گفت که در آغاز ایجاد ایستگاه ها امیدی نیز در دل ها ایجاد شد که دولت برای رفع مشکل ترانسپورت شهری اقدام کرده است و به زودی به این معضل نقطهٔ پایان گذاشته می شود اما با آن که ماه ها از ایجاد این ایستگاه ها می گذرد، هنوز شهروندان به این آرزوی شان نرسیده اند. حسیب امیری که در کوته سنگی شغل دکانداری دارد، گفت که همه روزه از ساحۀ پروان دوم به آن محل رفت و آمد دارد و بیشتر با کمبود موتر مواجه است. او گفت که همچون سایر شهروندان ساعت ها انتظار موتر را می‌کشد اما موتر به سختی میسر می‌شود. ناجیه شمس که خود را کارمند یکی از اداره های دولتی معرفی کرد، می گوید که بیشتر مردم در صبح و عصر دچار کمبود موتر در رفت و برگشت به شهرو خانه های شان می شوند. او گفت که همه روزه با این مشکل مواجه است و بیشتر روزها در زمان معین، به دفتر مربوطش نمی رسد و حاضری اش قید می‌شود. او از وزارت ترانسپورت خواست که در ایجاد یک راهکار جامع برای رفع این مشکل شهروندان اقدام کند و یک سیستم کارا ایجاد کند. عتیق الله مرید شهروند دیگر کابل گفت که در هر نقطۀ شهر ایستگاه ایجاد شده است اما در بیشتر این ایستگاه ها که دارای سایه بان های زیبا نیز است، افراد معتاد جمع می‌شوند و حتی دست به غارت پارچه های آهن این ایستگاه ها زده اند. به گفته شهروندان بیشتر این ایستگاه ها به محل بود و باش معتادان و یا به کثافت دانی مبدل شده است. در همین حال معروف علی زی مسوول هماهنگی با رسانه ها در شاروالی کابل به سمیه عطا خبرنگار افتخاری آژانس باختر گفت: شاروالی کابل به عنوان نهاد بزرگ خدماتی ، به ارائۀ خدمت بیشتر و ایجاد سهولت های شهری متعهد است و به همین اساس شاروالی کابل ساخت ۲۶۴ایستگاه را به هزینۀ ۱۲۰میلیون افغانی تکمیل کرد و به وسیله مکتوبی به وزارت ترانسپورت اطلاع داد که وزارت ترانسپورت این پروژه را تسلیم شود و در حفظ و مراقبت آن کوشا باشد. این که گماشتن بس های شهری در مسیر های شهر از وظایف وزارت ترانسپورت است، خواستیم نظر سخنگوی آن وزارت و یا رییس تصدی ملی بس را در زمینه جویا شویم، اما با وجود تماس های مکرر تیلفونی سخنگوی وزارت ترانسپورت حاضر به پاسخگویی نشد و تماس ما با رییس تصدی ملی بس نیزبرقرارنشد. به هر صورت رسیدگی به مشکل ترانسپورتی شهروندان از مکلفیت های وزارت ترانسپورت است و باید این وزارت برای رفع آن بپردازد. هر چند سال هاست که شهروندان کابل به این معضل مواجه اند اما مسوولان به جز از حرف و وعده های میان تهی، اقدامی برای رفع این معضل نکرده اند.
سمیه عطا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا