جامعه

شهروندان کابل: رهبران حکومت باید به روند صلح و سرنوشت مردم افغانستان بیندیشند

کابل/ 19حوت/ باختر
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، شماری ازشهریان کابل از رهبران حکومت به ویژه محمداشرف غنی و داکترعبدالله می خواهند که به فرصت ایجاد شده برای صلح در کشور و سرنوشت مردم افغانستان بیندیشند. آنان از رهبران می خواهند که باید به یک تفاهم سیاسی برسند و مشکل را از طریق اصل انعطاف، مذاکره و تفاهم حل و فصل کنند. شهریان کابل تاکید می کنند که مردم از جنگ ها و نا بسامانی های چند دهه در کشور به ستوه آمده اند ونیاز مبرم به برقراری صلح، ثبات و تامین امنیت دایمی در کشور، دارند. شاه ولی یک تن از باشندگان کابل می گوید که برایش مهم نیست که کی به حیث رییس جمهور در کشور گماشته می شود . وی می افزاید که مردم انتظاردارند تا نفس آرام درفضای صلح و عاری از هر گونه خشونت، بکشند و این آرمان تنها زمانی می تواند به حقیقت بپیوندد که رهبران حکومت باهم کنار آیند و به مردم کشور و تامین صلح بیندیشند. ملالی یک باشندۀ دیگر کابل نیز از رهبران حکومت و سیاستمداران تقاضا می کند که به صدای ملت گوش بدهند وبه آن چه خواست اکثر مردم افغانستان که تامین صلح و قطع جنگ وخشونت است، ارج بگذارند. وی، در یک کشور گماشتن دو رییس جمهور را ناممکن و بحران برای سیاستمداران و مردم افغانستان می داند و خاطرنشان می کند که دراین صورت افغانستان در جامعه بین المللی نیز اعتماد خود را در راستای همبستگی و وحدت ملی ازدست خواهد داد. جبارخان دکاندار در کابل در صحبت با خبرنگار آژانس باختر خاطرنشان کرد که محمد اشرف غنی و داکترعبدالله اگر بر مردم افغانستان پادشاهی می خواهند، باید به آواز و خواست های مردم گوش دهند، درغیر آن صورت مردم افغانستان به حکومت داری آنان بی باور خواهند بود . او از دو طرف می خواهد که به خاطر مردم مظلوم و رنجدیدۀ کشور که بیشتر بار خشونت ها و جنگ ها را تحمل کرده اند و صدمه های بزرگ دیده اند، با هم از راه گذشت و انعطاف کنارآیند و به یک نتیجه که درپایان آن عزت افغانستان، عزت مردم افغانستان وعزت خود این رهبران حفظ شود، برسند. احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا