جامعه

شهروندان کابل رویداد انتحاری خوست را کار دشمنان مردم ما خواندند

کابل باختر 14 حمل
شماری از شهروندان کابل حمله انتحاری  درخوست را تقبیح کردند  وهمدردی شان را با خانواده های شهدا وزخمی های آن رویداد بیان نمودند.
این شهروندان درصحبت با خبرنگار آژانس باختر،  ازاین رویداد اسفبار ابراز تاسف کردند وبیان داشتند که دشمنان صلح وآرامش  افغانستان  از هر فرصتی برای به خاک وخون کشیدن  مردم ما استفاده  مینمایند  وباید همه در برابر آنان قرار گیریم ونگذاریم تا بیش ازاین خون مردم ما به زمین ریختانده شود.
عبدالرحیم باشنده  قلعه زمانخان کابل به این باوراست که دشمن  هر افغان  رانشانه  می گیرد و بدون  تفکیک خون  می ریزاند و می کشد پس برماست  تا همه برای تامین  امنیت  خود با نیرو های امنیتی همکاری  نمائیم .
این شهروند گفت: غم خوستیان غم ماست  ورویداد انتحاری در آن ولایت بدون شک همه افغانهارا متاثر ساخته است و ایجاب می کند تا دربرابر  دشمنان  شناخته  شده همه متحد باشیم .
حمیدالله باشنده  قلعچه گفت رویداد خوست  هر افغان را به ماتم  نشاند  اوگفت این درحقیقت  نه رویداد اول ونه هم آخر  خواهد بود وفقط همکاری  مردم با نیروهای امنیتی شان شرط جلوگیری  از چنین رویداد های خونبار  درکشور است .
خاطره محصل پوهنتون کابل درکنارهمکاری مردم با نیروهای  امنیتی از منسوبان  امنیتی بخصوص ارگان های کشفی خواست  تا در چنین شرایط برای تامین  امنیت اجتماعات وگردهمایی های اعتراضی  مردم، بیش از پیش محتاط باشند و امنیت  مطمین را تامین  کنند.
او گفت  که رویداد خوست نشان داد که دشمن به هیچ افغانی رحم نمی کند وهمه  را نشانه  می گیرد  پس باید  مردم ما نیز،  هوشیاری وبیداری  شان را در برابر  توطیه  های دشمنان  بیرونی  وداخلی  حفظ کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا