سیاستاخبارجامعه

شهروندن مزار شریف از جامعۀ جهانی وامارت اسلامی خواستند که بخش باقی ماندۀ برنامۀ دسترخوان ملی را آغاز کنند

مزار شریف/ 29 میزان / باختر

ده ها تن از شهروندان واعضای شوراهای انکشافی شهر مزار شریف دریک اعتراض مسالمت آمیز از جامعۀ جهانی وامارت اسلامی خواستند که بخش باقی ماندۀ برنامۀ دسترخوان ملی ومیثاق شهروندی را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر؛ اعتراض کنندگان می گویند که باپیروزی امارت اسلامی درکشورهر دو پروژه نا تمام ماند و صد ها نفر بیکار شدند در صورتی که جامعۀ جهانی توجه نکند آنان اعتراضات شان را به سایر ولایت ها نیز گسترش می دهند.

ناجیه ناصری عضو شورای انکشافی ناحیۀ سوم شهرمزارشریف گفت: با توقف هردو پروژه “میثاق شهروندی ودسترخوان ملی”بیش از دوهزار زن بیکار شده اند وهر کدام به نحوی زندگی خانواده خویش را به پیش می برند.

سید محمد بلخی نمایندۀ شورا های انکشافی نیز از جامعۀ جهانی وامارت اسلامی افغانستان خواهان عملی شدن برنامه های باقی ماندۀ برنامۀ میثاق شهروندی ودسترخوان ملی شدند.

آنان افزودند: باید جامعۀ جهانی به خواست ما توجه کند وپول های منجمد شدۀ مردم افغانستان را آزاد کنند ومردم ما را از فقر وبی چارگی نجات دهند درغیر آن اعتراض ما گسترش پیدا می کند.

انجینر بشیر اوریا خیل مسوول عمومی برنامه های میثاق شهروندی ،داد خواهی مردم را قانونی دانست و گفت: آنان هردو برنامه را در سی گذر شهرمزارشریف با همکاری مردم وشاروالی مزارشریف عملی کرده اند که برنامۀ دسترخوان ملی هم نود درصد تطبیق شده است واگر جامعۀ جهانی همکاری کند ده درصد دیگر نیز عملی می شود.

انجنير سلیمان مسوول تخنيکی برنامۀ میثاق شهروندی گفت: از دوصد و چهارده پروژۀعام المنفعه به خواست مردم شصت درصد آن عملی شده است وچهل درصد باقی مانده با کمک های جامعه جهانی نیز تطبیق می شود.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا