سیاستاخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

شورای امنیت سازمان ملل باید نسبت به افغانستان دیدگاه وسیع و جامع داشته باشد

 

تبصره:  کابل، ۶ میزان، باختر

شورای امنیت به عنوان یک نهاد معتبر سازمان ملل باید در مورد افغانستان دید جامع داشته باشد و بیشتر ازهمه٬ حق حضور افغانستان دراین سازمان جهانی را به رسمیت شناسد.

مبصرآژانس باختر مینگارد؛  شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی را برای بررسی اوضاع افغانستان برگزار کرد٬ آنچنان که رسانه های بیرونی و دیپلماتان در سازمان ملل گفته اند بازهم مسایل چون حقوق بشری٬ شکل گیری حکومت فراگیر٬ وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان و جلب کمک های بیرونی برای این کشور محور بحث خواهد بود.

از دید مردم افغانستان٬ بیشتری مواردی که در نشست دیشب شورای امنیت مورد بحث قرار گرفت مسایل تکراری است و مربوط به مسایل درونی در افغانستان است٬ با آن که مسایل چون٬ وضعیت حقوق بشر٬ حکومت فراگیر… بیشتر به عنوان مسایل تبلیغاتی در برابر امارت اسلامی بکار میرود با آنهم امارت اسلامی متوجه چنین موارد است و در چوکات قانون٬ اصول و ضابطه های شرعی و سنت های افغانی رسیدگی به آن کار چندان دشوار نیست.

مگر توقع مردم افغانستان از سازمان ملل به عنوان یک نهاد جهانی که تلاش دارد نظم جهانی را حفظ کند و تصمیم گیری های آن در بسیاری از مسایل جهانی اثر گذار بوده است و به همین ترتیب از شورای امنیت آن سازمان که نقش اساسی در تصمیم گیری های سازمان ملل دارد بیشتر از آن است که فکر میشود.

افغانستان چهل و چند سال است که در آتش جنگ و تجاور سوخته است٬ تجاوز که عریان و واضح در برابر این کشور صورت گرفته است و عاملان نیز معلوم اند. مگر افغانستان تنها شاهد صدور قطعنامه ها بوده  حتی در حالاتی تجاوز و مشکلات که افغانستان شاهد آن بوده است نادیده گرفته شده است٬ برخلاف برعملکرد کشور های متجاوز و کشور های پیرو آن صحه گذاشته شده است با تاسف در شورای امنیت٬ هیچگاه درباره‌ افغانستان یک طرح جامع که بتواند راه ختم مداخله بیرونی در این کشور را مشخص کند و مسیر امنیت و توسعه  را سهل کند توافق نظر وجود نداشته است.

مردم افغانستان توقع دارند که شورای امنیت سازمان ملل جامع تر از گذشته فکر کند٬ مشکل مردم افغانستان تنها در چند مورد که در بالا ذکر شد و بیشتر به گونه یی تبلیغاتی در برابر امارت اسلامی بکار میرود خلاصه نمیشود٬ مردم افغانستان بیشتر از فشار های بیرونی که به گونه های بر آنان تحمیل میشود دچار مشکل اند٬ مشکل افغانستان بیشتر با مسایل اقتصادی پیوند دارد در حالی که بانک مرکزی این کشور به عنوان یک نهاد ملی بر داشته های ارزی خود که به مسایل پولی در افغانستان اعتبار می بخشد دسترسی ندارد٬ افغانستان دچار تحریم با نام مختلف است که رنج زیادی را بر مردم ما تحمیل کرده است٬ افغانستان در حالی که در ناامنی های جهانی و منطقه یی هیچ نقش ندارد با گفته ها و ایراد های ناموجه عامل ترویج هراس افگنی معرفی میشود٬ حق بلند کردن آواز مردم افغانستان در نهاد های جهانی منجمله سازمان ملل بنام آین و آن گرفته شده است و مشکلات دیگر.

کشورهای اند که در تبانی با هم  برای منزوی کردن افغانستان توطیه و برنامه می چینند کوشش میکنند اندیشه تعامل باجامعه جهانی را که از سوی امارت اسلامی دنبال میشود ناکام کنند و کار کرد های مثبت را که در جریان بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است بی معنا معرفی کنند

به رغم آن که  افغانستان همیشه در دستورکار شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است مگر مشکل افغانستان همچنان  پیچیده  و بحران زا معرفی شده است و هزگر عوامل بحران در افغانستان که بیشتر جنبه بیرونی دارد بیان نشده است .

نهاد های جهانی که لازم نیست هر بار از آنها نام گرفته شود همیشه و بخصوص در جریان یک سال گذشته سنجش یک طرفه به آدرس افغانستان داشته اند٬ از امارت اسلامی همیشه با شکوه و شکایت یاد شده است در حالی که افغانستان در سازمان ملل حضور فعال ندارد و کسی را٬ راه نمی دهند که صدای نظام جدید در افغانستان را در این سازمان بلند کند٬دیدگاه و نظر دیگران بشنود و دیدگاه و نظر خود را بیان دارد٬ درحال حاضر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل٬ حضور نمادین و غیر موثر دارد حتی فرصت آن را نیافت که در مجمع عمومی سخنرانی کند و دید گاه خود را بیان دارد.

امارت اسلامی همکار فعال جامعه جهانی است٬ به دیدگاه و نظر معقول دیگران احترام میگذارد مگرتوقع دارد که  این حق امارت اسلامی به عنوان رهبری کننده نظام حاکم در افغانستان محترم شمرده شود که دیدگاه خود را در مجامع بین المللی بیان دارد.

امید است که شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان دیدگاه وسیع و جامع خود را در یابد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا