سیاست

شورای وزیران جلسه کرد

جلسۀ نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی، رئیس جمهوري اسلامي افغانستان، در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری بر گزار گردید.

به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور ودارلانشای وزیران به آژانس اطلاعاتی باختر،طبق اجندا و بتاسی از فیصلة جلسة مورخ 30 عقرب شورای وزیران، پیش نویس اعلامیة کنفرانس دوم بُن که بتاریخ 5 دسمبر 2011 در شهر بُن جمهوری فدرالی آلمان دایر میگردد، توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به مجلس قرائت گردید.

پیش نویس متذکره که در 32 ماده، در همآهنگی با ارگانهای ذیربط ترتیب گردیده است مورد بحث همه جانبه اعضای شورای وزیران قرار گرفته و با پیشنهاد یک سلسله اصلاحات مورد تائید قرار گرفت.

سپس، نتایج ابتدائی ارزیابی کمیسیون وزرا در امور معادن، در رابطه به داوطلبی معدن بزرگ آهن حاجیگک توسط وزیر معادن به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این پروسه طبق قانون معادن و معیار های بین المللی عملی شده است.

وی افزود که، این ارزیابی با درنظرداشت تمام معیار های تعیین شده، چون بررسی توانمندی تخنیکی شرکتهای داوطلب، ارتقای عواید دولت افغانستان، ازدیاد حجم سرمایه گذاری، تسریع پروسس مواد معدنی و تولید فولاد، انکشاف
زیر بنا ها، ایجاد هزار ها شغل برای اتباع کشور، حفاظت محیط زیست و اتخاذ تدابیر لازم برای انکشاف محلات صورت گرفته است و وزارت معادن مطمئین است که در نتیجه این ارزیابی مراحل بعدی به قرارداد گذاشتن معدن متذکره طوری صورت خواهد پذیرفت که بیشترین عواید آن به نفع مردم افغانستان صورت گیرد.

موصوف علاوه نمود، تا اکنون از جمله پیشنهاد های ارایه شده توسط شش کمپنی معتبر بین المللی که در رقابتها سهم گرفته بودند، دو کمپنی داوطلب یعنی: کنسرسیوم سیل (افیسکو) از کشور هندوستان در قسمت بلاکهای (B,C,D) و شرکت کیلوگولد ماینز کشور کانادا در قسمت بلاک (A) در صدر رقابتها قرار دارند. التبه، ارزیابی ها نشان می دهد که سرمایه گذاری این کمپنی ها بالغ به حدود چهارده اعشاریه شش ملیارد دالر خواهد شد و عواید پیش بینی شده از این مدرک طی سالهای 2012 الی 2038 به دوازده اعشاریه دو ملیارد دالر خواهد رسید.

شورای وزیران بعد از غور روی موضوع، به وزارت معادن و کمیسیون وزرا در امور معادن وظیفه سپرد تا مذاکرات شانرا طبق معیار های تعیین شده و با توجه به تأمین منافع همه جانبه اقتصادی افغانستان با هر دو کمپنی ادامه داده و نتایج حاصله را جهت منظوری به مجلس شورای وزیران ارایه نمایند تا در روشنی آن تصامیم بعدی اتخاذ گردد.

متعاقباً، والیان ولایات کاپیسا و بدخشان مشکلات منطقوی شان را مفصلاً به جلسه مطرح نمودند که بعد از غور در مورد تصامیم آتی اتخاذ گردید:

الف: در مورد مشکلات منطقوی ولایت کاپیسا:

 • والی ولایت کاپیسا موظف گردید تا:
 • در مشوره با شورای ولایتی و مردم محل، مشکل استفاده از آب دریای نجراب برای ولسوالی تگاب، تصفیة زمین های شهرک های رهایشی ولسوالی تگاب و شهرک افسران تنقیصی در منطقة سولانک را حل و به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد؛
 • نقاط آسیب پذیر سواحل دریای پنجشیر را در مربوطات ولایت کاپیسا مشخص و پیشنهاد خویش را از طریق ادارة مستقل ارگانهای محل به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید؛
 • در مورد ازدیاد تشکیل پولیس ملی و کندک نظم عامه با وزارت امور داخله تفاهم نماید؛
 • سرپرست وزارت  صحت عامه موظف گردید تا مشکل تعمیر شفاخانة یکصد بستر را به حضور داشت لوی څارنوال و قراردادی پروژه، تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری مطرح و حل نماید؛
 • وزارت های عدلیه و امور داخله تدارک وجوه پروژة تعمیر محابس ولایت کاپیسا را با نهاد های تمویل کننده حل و به احداث آن اقدام نمایند؛
 • کمیتة اقتصادی شورای وزیران طرح مشخص خود را در مورد نساجی گلبهار به شورای وزیران ارایه نماید؛
 • وزارتهای معارف و تحصیلات عالی در اکمال کادر های متخصص برای ولایت کاپیسا اقدام عاجل نمایند؛
 • وزارت انرژی و آب دیزاین بند های برق دالان سنگ و باغدره را در تفاهم با وزارت مالیه شامل پلان سال بعدی خویش نموده و انتقال برق فابریکة نغلو را به آن ولایت با جانب کشور تمویل کننده نهایی و حل نموده همچنان در قسمت احداث سب استیشن برق جبل السراج و خنجان طبق پلان مرتبه اقدام نماید. 

ب: در مورد مشکلات منطقوی ولایت بدخشان:

 • وزارت انرژی و آب و مالیه موظف اند تا، وجوه تمویل پروژه بند برق شورابک را با کشور تمویل کننده حل و مراحل احداث آنرا شامل پلان نمایند؛
 • وزارت احیأ و انکشاف دهات، کار سرک حلقوی مرزی را که مشکل سخره های سخت سنگی مانع آن گردیده، با کمپنی های تخصصی و تخنیکی عقد قرارداد نماید؛
 • والی ولایت بدخشان اولویت کاری سرک های کوتل ریزه گان، ارگو، تگاب کشم – فیض آباد و راغ را تعیین و با وزارت فواید عامه هماهنگ سازد تا کار ساختمان این سرک ها آغاز گردد؛

 

 

 

 

 • وزارت زراعت و آبیاری حتی الامکان در قسمت ارسال مواد غذائی، علوفة حیوانی و تخم بذری به ولایت بدخشان اقدام نماید؛
 • وزارت تحصیلات عالی مشکل کادر های تخصصی موسسات تحصیلات عالی و بورسیه های تحصیلی را در تفاهم با والی ولایت مطالعه و حل نماید؛
 • وزارت های کار و امور اجتماعی، شهدأ و معلولین، احیأ و انکشاف دهات و والی ولایت بدخشان در قسمت تأسیس مرکز حرفوی ولایت بدخشان تدابیر لازم را اتخاذ و عملی نمایند؛
 • وزارت امور خارجه، احیای دوبارة راه ابریشم را با کشور چین مطرح و از نتیجة مذاکرات شان به ریاست جمهوری گزارش دهد.
 • وزارت فواید عامه هر چه عاجل کار ترمیم و قیرریزی سرک پلخمری- دوشی را آغاز نماید.

جلسة شورای وزیران با دعای خیر و عافیت مردم افغانستان و رشد متوازن ولایت کشور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا