اخبارجامعه

صدهاخانوادۀ نیازمند درکاپیسا مواد غذایی دریافت کردند

محمود راقی/ 23 قوس/ باختر

سازمان غذایی جهان، همچنان به توزیع مواد غذایی به خانواده های نیازمند درکاپیسا ادامه می دهد.

درتازه ترین مورد، یک هزاروشش صد خانوادۀ نیازمند آرد، روغن ونمک دریافت کردند.

مولوی کریم الله وثیق رییس اطلاعات وفرهنگ کاپیسا به آژانس باخترگفت که دراین دور یک هزاروشش صدخانواده نیازمند  مواد دریافت کردند.

اوگفت که دراین دوربرای هرخانواده به اندازه یک تا سه ماه شان، آرد، روغن ونمک توزیع شد.ختم/حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا