اخباراقتصاد

صدها جریب کشتزاردرخوست سیرآب شد

خوست /۲۳ اسد/ باختر

با ساخت یک کانال آبیاری، آب مورد نیازصدها جریب کشتزاردرخوست تامین شد.

این کانال به درازای سه صدو هشتاد متر، آب سرچشمه یی را به کشتزارها انتقال می دهد.

وزارت احیاوانکشاف دهات باپخش خبرنامه یی می گوید که برای ساخت این کانال، درچارچوب برنامۀ میثاق شهروندی دوملیون ویک صد هزارافغانی هزینه کرد.

با ساخت این کانال،  بیش ازسه صد جریب کشتزاردهقانان درساحۀ سید حنان شهرخوست مجال آبیاری یافت.

دهقانان با ساخت این کانال خورسند اند و می گویند دراختیارداشتن آب کافی، باعث رونق کشت وکارشان می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا