اخبارجامعه

صدها خانواده درسرپل پول نقد دریافت کردند

سرپل، اول سرطان، باختر
دفترمدد رسان” آر آر ای ای” به همکاری ادارۀ مبارزه باحواث سرپل دیروزبرای بیش از یکهزار خانوادۀ بی بضاعت در آن ولایت پول نقد توزیع کرد.
حافظ سید صفت الله صفوان رئیس مبارزه با حوادث سرپل به بسم الله ادیب خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که دفتر خیریه ( RRAA) برای ۱۰۹۱ خانوادۀ بی بضاعت که قبلآ به همکاری نهاد های مربوط سروی شده بودند، پول نقد توزیع کرد.
وی افزود که برای هر خانواده هشتاد دالر امریکایی معادل۷۱۲۰ افغانی پول نقد توزیع کرد.
رئیس دفتر ” آر آر ای ای” گفت که قرار است در آینده کمک های بیشتری را برای خانواده های بی بضاعت درسرپل توزیع کند.
طبق یک خبردیگر؛ یک نهاد کمک رسان ناروی برای هشتصدو بیست وپنج خانوادۀ نیازمند درولسوالی سنگ آتش بادغیس پول نقد توزیع کرد.
یک مسئول ولسوالی سنگ آتش بادغیس به خبرنگار آژانس باخترگفت که این نهاد کمک رسان ناروی برای هرخانوادۀ نیازمند هشت هزار افغانی توزیع کرد.
حمیدی- ادیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا