اخبارجامعه

صدها خانواده در ارزگان به آب نوشیدنی پاک دست می یابند

ترینکوت/ ۱۰ حمل/ باختر

با ساخت سه شبکۀ آبرسانی درارزگان، صدها خانواده برای نخستین بار به آب نوشیدنی پاک دست می یابند.

این شبکه ها درحومۀ شهرترینکوت درحال ساخت است.

برنامۀ میثاق شهروندی وزارت احیاوانکشاف دهات مامور ساخت این شبکه ها است.

یک مسوول ریاست احیا وانکشاف دهات ارزگان به آژانس باخترگفت که ساخت این شبکه ها دوملیون و پنج صد هزارافغانی هزینه خواهد داشت.

کارساخت این شبکه ها تا شش ماه دیگر تکمیل می شود.

انتظارمی رود با ساخت این شبکه ها، بیش ازدوصد خانواده برای نخستین بار به آب نوشیدنی صحی دست یابند.

روستا نشینان درارزگان ازساخت این شبکه ها استقبال کردند و گفتند که سالها به دلیل استفاده از آب های سرباز ازجمله جوی ها، به بیماری دچارمی شدند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا