اخبارجامعه

صدها خانوادۀ نیازمند در ارزگان کمک دریافت کردند

ترینکوت/ 3 حمل/ باختر
برای صدها خانوادۀ نیازمند در ارزگان، کمک نقدی توزیع شد.
این خانواده ها به دلیل جنگ های گذشته و نیز بحران اقتصادی ورویداد های طبیعی آسیب زیاد اقتصادی دیده بودند.
این کمک ازطرف کمشنری عالی سازمان ملل درامور پناهندگان وازطریق ریاست امورمهاجرین ارزگان انجام شد.
یک مسوول اداره‌ی امورمهاجرین وعودت کنندگان ارزگان به آژانس باخترگفت که دراین دورچهارصدو هشتاد خانواده هرکدام چهارصد دالر امریکایی دریافت کردند. ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا