اخبارجامعهآموزش

صدها دختر از مرکز انکشاف جوانان درجوزجان سند فراغت به دست آوردند

 شبرغان/ 22 میزان/ باختر

ششصدوشصت دانش آموز دخترپس از فراگیری نه ماه آموزش از مرکز انکشاف جوانان دفتر اکتید درولسوالی آقچۀ جوزجان سند فراغت به دست آوردند.

امان الله امین، رییس دفترولایتی اکتید به خبرنگار آژانس باختر گفت که این دانش آموزان دربخش های کمپیوتر ، ریاضی ، ادبیات دری و انگلیسی آموزش دیدند.

وی افزود که این کورس آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت جوانان برگزار شده است و در حال حاضر در مرکز و ولسوالی آقچه جوزجان دو مرکز انکشاف جوانان در چوکات برنامۀ انکشاف پایدار روستا ها فعالیت می کند.

به گفتۀ منبع، این برنامه از سه سال به این سو در جوزجان جریان دارد و تاکنون یکهزاروششصد دانش آموز دختر در بخش های کمپیوتر ، ریاضی ، ادبیات دری و انگلیسی آموزش دیده اند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا