اخبارجامعه

صدها زن درننگرهار با فراگیری حرفه، صاحب کار شدند

جلال آباد/ 22 حمل/ باختر
صدها زن نیازمند درننگرهار، پس از فراگیری حرفه ، صاحب کارشدند.
این زنان برای چهارماه گلدوزی و خیاطی، از جمله دوخت لباس وحجاب زنانه وتهیۀ بسترۀ کودکان را فرارگرفتند.
این کارگاه به کمک مالی سازمان غذایی جهان وبه همکاری ریاست کارو امور اجتماعی ننگرهار راه اندازی شده بود.
مولوی فرید الله حقانی رییس کارواموراجتماعی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که دراین دور چهارصد زن از شهر جلال آباد و ولسوالی سرخ رود خیاطی و گلدوزی فراگرفتند.درپایان این کارگاه برای هر زن شرکت کننده، ماشین خیاطی ودیگر ابزار ولوازم کار اهدا شد تا با استفاده از آن، کارکنند و اقتصاد خود و خانوادۀ شان را رونق بخشند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا