اخبارجامعه

صدها معلول و خانوادۀ شهدا در دایکندی، حقوق شان را دریافت کردند

نیلی، 25 اسد، باختر
بیش ازبیست میلیون افغانی معاش شش ماهۀ هفت صد و پنجاه وشش معلول وخانوادۀ شهدا از سوی ریاست شهدا معلولین دایکندی حواله گردیده است.
محمد آصف فاتح رئیس شهدا معلولین دایکندی به آژانس باخترگفت: در ریاست شهدا ومعلولین «2411» تن افراد معلول و «465» تن شهید ثبت و راجستر میباشد که از این میان برای 435 نفر معلول و 321 نفر خانواده ی شهدا معاش، شش ماهه شان حواله گردیده است.
فاتح گفت: 1926 معلول و بازمانده شهدا به موسسات خیریه معرفی گردیده است اما متاسفانه تاهنوز از سوی موسسات کدام مساعدتی دریافت نکرده اند.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا