اخبارجامعهآموزش

صد ها تن از زنان در پروان آموزش حرفۀ می بینند

چاریکار، 17 اسد، باختر
مسوولان موسسه کف در پروان در نشستی که به منظور تشریح پروژه ها، مشکلات و دریافت راه حل های موسسات با ادارات با والی پروان داشت، ازجذب صد ها تن از زنان جهت آموزش حرفه خبر دادند.
قاریه نظمی ایوبی مسوول موسسه کف در پروان به آژانس باخترگفت: این موسسه در سه بخش شامل حرفه، صحت و تعلیم و تربیه یک هزار و سه صد تن از طبقه اناث را برای شش ماه آموزش میدهد.
خانم ایوبی اشاره کرده که در این برنامه زنان بی بضاعت و بی سرپرست جذب می شوند تا آنان از طریق خیاطی، گلدوزی، تهیه ترشی و چتنی باب، زرع سمارق، مشوره های روانی و سواد آموزی مکلف خانواده های خود شوند.
درین نشست شاهد ځاځی مسوول ساحوی موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت یا (AOAD) می گوید که این موسسه تمام مصارف ۱۲ عراده امبولانس ریاست صحت عامه پروان را به مدت سه ماه پرداخت می کند. .
نماینده دفتر جک همچنان از حمایت 86 مرکز صحی آن ولایت از بابت پرداخت معاش و دوا نیز اطمینان داد.
مولوی عبیدالله امین زاده والی پروان با آنکه تطبیق پروژه ها را در جامعه موثر دانست، گفت: هر موسسه و نهاد غیر دولتی مکلف است قبل از تطبیق پروژه های شان با رهبری مقام ولایت و سکتور های مربوطه مشوره و هماهنگی کنند بعدا آغاز به فعالیت برتطبیق پروژه های شان اقدام نمایند.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا