اخبارجامعه

صد ها خانواده دربادغیس، پنجشیر ونیمروز مواد خوراکی دریافت کردند

قلعۀ نو، اول سنبله، باختر
یک نهاد خیریۀ دیروزبرای یکهزارو یکصد وهشتادو پنج خانوادۀ نیازمند درولسوالی سنگ آتش بادغیس مواد خوراکی توزیع کرد.
مولوی مطیع الله عابد ولسوال سنگ آتش بادغیس به خبرنگار آژانس باختر گفت که این موسسۀ خیریه باهماهنگی ریاست مبارزه با حوادث بادغیس برای هرخانواده دوبوری آرد، شش لیتر روغن ومقدار دال توزیع کرد.
ولسوال سنگ آتش نام موسسۀ که این مواد را توزیع کرده است ذکر نکرد.
طبق یک خبردیگر؛ سازمان غذایی جهان دیروز برای صد ها خانواده درولسوالی پریان پنجشیر مواد خوراکی توزیع کرد.
قاری شیرشاه حقمل ولسوال پریان پنجشیر گفت که این خانواده ها که از قبل شناسایی شده بودند سازمان غذایی جهان برای هر خانواده یک بوری آرد، روغن و نمک توزیع کرد.
به اساس یک خبردیگر؛ روند توزیع مواد خوراکی دیروزبرای ۱۵۶۲ خانوادۀ بی بضاعت و زنان بیوه درولسوالی کنگ نیمروز،آغاز شد.
ملا محمدحق ” بشیر “سرپرست احیا و انکشاف دهات نیمروز گفت که موسسه های او اچ ای و دبلیو اف پی باهماهنگی ریاست احیاو انکشاف دهات نیمروزروند توزیع مواد غذایی را برای ۱۵۶۲ خانوادۀ بی بضاعت و زنان بیوه درولسوالی کنگ آن ولایت آغاز کرد.
وی افزود، برای هر خانواده ۷۵ کیلوگرام برنج، ۶.۸۲ کیلو گرام روغن ، ۹.۳۸ کیلو گرام دال، ۲.۵ کیلوگرام غذای اطفال و ۷۶۰ گرام نمک و همچنان برای زنان شیر ده ۴.۵ کیلو گرام غذای شیر دهی، توزیع شد. حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا