اخبارجامعه

صد ها خانواده در جوزجان پول نقد دریافت کردند

 شبرغان/ 23 قوس / باختر

مسوولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری جوزجان می گویند که موسسۀ امداد رسان، ” او آر دیبرای بیش از نه وصد دهقان و خانوادۀ بی بضاعت پول نقد توزیع کرد.

مولوی عبدالجبار، آمر زراعتی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری جوزجان به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که به منظور پاک کاری جوی ها و کانال های زراعتی هشتصدوبیست دهقان استخدام شده بود که پس از پایان کار موسسۀ او آر دی برای آنان پول نقد توزیع کرد.

به گفتۀ وی، برای هردهقان 8 هزارو 960 افغانی و برای هر خانوادۀ بی بضاعت 8 هزار و860 افغانی پول نقد توزیع کرد.

وی افزود که موسسۀ امداد رسان، ” او آر دیدرمجموع برای نهصد وده دهقان وخانوادۀ بی بضاعت در ولسوالی های خواجه دوکوه و مردیان جوزجان مبلغ” 7 میلیون و 347 هزار و 200″ افغانی پول نقد را توزیع کرده است.

شماری از دهقانان از توزیع پول نقد ابراز قدردانی کردند و گفتند که راه اندازی این گونه برنامه ها در کاهش فقر وبیکاری موثر است.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا