جامعه

صد ها خانواده در لوگر کمک دریافت کردند

پل علم / 14دلو/ باختر
بیش از نهصد خانواده متضرر از جنگ و فقرتنگدستی در لوگر در جریان سه روز کمک دریافت کردند .
انجنیر اصغر حاحی رییس باز سازی و انکشاف دهات لوگر به آژانس باختر گفت که این کمک ها  شامل مواد غذایی ، مواد سوخت والبسه است ، سازمان غذایی جهان به دسترس اداره باز سازی و انکشاف دهات قرار داده است .
منبع افزود که توزیع این کمک ها از سه روز بدینسو به خانواده های مستحق و بیجا شده در سطح آن ولایت ادامه دارد و تا کنون نهصد و هشتاد خانواده از آن مستفید شده اند .
وی گفت که خانواده های نیاز مند به همکاری بزرگان محلات شان شناسایی شده اند  و این کمک به سایر خانواده های نیاز مند لوگر نیز توزیع می شود . لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا