اخبارجامعه

صد ها خانوادۀ نادار در ولسوالی های دره، شتل و بازارک مرکز پنجشیر کمک دریافت کردند

بازارک، 31اسد، باختر
موسسه(WFP) برای هشتصد خانواده نادار دیروز در ولسوالی دره پنجشیر مواد غذایی توزیع کرد.
مولانا محب الله عمری ولسوال دره پنجشیر به آژانس باخترگفت برای هرخانواده نادار یک بوری آرد، روغن، و نیم سیر دال توزیع شد.
طبق یک خبر دیگر، ریاست مبارزه با حوادث طبیعی پنجشیر برای دوصدو پنجاه خانواده نادار در ولسوالی شتل آن ولایت مواد غذایی توزیع کرد.
احمد ضیا یزدانی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی پنجشیر گفت که این اداره برای هریک از این خانواده ها ی نادار در آن ولسوالی یک بوری برنج پنجاه کیلویی توزیع کرد.
در خبری دیگر آمده است که موسسه (AHF) به همکاری ریاست امورمهاجرین وعودت کنندگان پنجشیر برای دوصدخانواده نادار ولسوالی دره وبازارک مرکز پنحشیرپول نقد توزیع کرد.
محمد عزیز محمدی رئیس امور مهاجرین و عودت کننده گان پنجشیر گفت که این خانواده ها طبق معیار در کتگوری های اول و دوم تنظیم شده اند.
وی افزود که برای یکصدو پنجاه خانواده کتگوری اول دوصدو شصت و چهار دالر و برای خانواده های که در کتگوری دوم قرار داشتند دوصد دالر توزیع شد.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا