اخبارجامعهجهان

صلیب سرخ از فقر و وضعیت بد بشری در افغانستان نگرانی کرد

کابل/ 25 حوت/ باختر
صلیب سرخ جهان یک بار دیگر نگرانی اش را از بحران فقر، گرسنگی ووضعیت بد بشری درافغانستان ابرازکرد.
ایلوا فیلون، رییس نمایندگی مرکزی صلیب سرخ جهانی در افغانستان گفت ”درسرک های کابل مردم بیشتری را می بینم که وسایل شخصی خود را می فروشند تا مواد غذایی تهیه کنند، بحران اقتصادی عمیقتر می شود و تاثیرات مخربی بالای میلیون ها افغان دارد، آنان به کمک بیشتر و عاجل جامعه بین المللی نیاز دارند.“
این مقام صلیب سرخ جهان با ابراز ادامۀ کمک های این سازمان برای خانواده های نیازمند درافغانستان ازکشورهای جهان ونهاد های جهانی خواست تا برای عمیق تر شدن بحران انسانی درافغانستان ، کمک های شان را افزایش بدهند.
با کاهش کمک های جهانی درافغانستان وایجاد بحران بی کاری ، فقر وگرسنگی، نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع شهروندان بیشتر شده است.
سازمان غذایی جهان می گوید که نزدیک به بیست وپنج ملیون شهروند افغانستان، یعنی بیش از هفتاد درصد کل نفوس کشور، به کمک های عاجل بشری نیازمند اند. ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا