صحت

صلیب سرخ جهانی برای کارمندان صحی شفاخانۀ قندهارکارگاه آموزشی برپا کرد

قندهار/۱۵ میزان/ باختر
کارگاهی برای آموزش کارکنان صحی شفاخانۀ میرویس قندهار راه اندازی شد.
دراین کارگاه بیست ونه کارکن صحی شیوه های برخورد ورسیدگی به بیماران با وضع وخیم صحی ونیز جلوگیری ازگسترش شیوع بیماری های ساری را فرا می گیرند.
یک مسوول صلیب سرخ جهانی درافغانستان به آژانس باخترگفت که آنان ازبیست سال به این سو روند کمک به قربانیان جنگ ونیز تهیۀ وسایل درمان وآموزش کارکنان صحی درقندهاررا آغازکرده اند.
اوگفت دراین کارگاه کارکنان صحی جوان درشفاخانۀ مرکزی قندهار، شیوه های برخورد ورسیدگی به بیماران با وضع وخیم صحی ونیز جلوگیری ازگسترش شیوع بیماری های ساری را فرا می گیرند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا