صحت

صلیب سرخ جهانی به شفاخانۀ مرکزی قندهاردارو ووسایل طبی کمک کرد

قندهار/۲۳ میزان/ باختر
صلیب سرخ جهانی بسته یی ازکمک های طبی را به شفاخانۀ مرکزی میرویس قندهاراهدا کرد.
این بستۀ کمکی شامل دارو های ضروری ، وسایل طبی وجنراتورها خوانده شد.
دفتررسانه های صلیب سرخ جهانی باپخش خبرنامه یی می گوید که همچنان به کمک هایش برای شفاخانۀ مرکزی قندهارادامه می دهند.
شفاخانۀ مرکزی قندهاردست کم هفت سال پیش به کمک مالی صلیب سرخ جهانی ساخته شده است.
این مرکزدرمانی تنها درسه ماه اخیر، سی وهفت هزاربیماررا درمان کرده است.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا