اخباراقتصاد

صنعت قره قل در بادغیس درحال نابودی است

قلعۀ نو، 3عقرب، باختر
صنعت پوست قره قل که یکی از اقلام صادراتی بادغیس به شمار می رود درحال نابودی است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ ولایت بادغیس که یکی از ولایات صادرکنندۀ پوست قره قل، مغزپسته، زیره، قالین و گلیم است با گذشت زمان بازار فروش این اقلام تجارتی درحال رکود است.
ولی محمد تاجرپوست قره قل به آژانس باخترگفت که این اقلام تجارتی که درحال ازبین رفتن است و اصلاُ خرید وفروش ندارد وقمیت آن به کمترین حد خود رسیده است.
وی علت رکود پوست قره قل را کم توجهی دام داران دانست و گفت که اکثر دام داران به عوض تربیه گوسفند قره قل، گوسفند های عربی را تربیه می کنند.
وی گفت، با آن که گوسفند قره قل مقاومت بیشتر دربرابر سردی، گرمی وحتی دربرابر امراض حیوانی دارد مگرمردم بیش ازبیست سال می شود که ازتربیه و نگهداری گوسفند قره قل خود داری می کنند.
وی از مسولان وزارت زراعت وریاست زراعت بادغیس خواست تا مالداران را کمک کند و به تربیه گوسفند قره قل تشویق کند.
اما عبدالحلیم”حلیمزاده”مدیر عمومی ترویج مالداری ریاست زراعت زراعت بادغیس گفت که متاسفانه نسل گوسفند قره قل در بادغیس کاهش چشم گیریافته است وبه همین علت پوست آن نیز کمیاب شده است.
به گفتۀ وی، ریاست زراعت به منظور رشد نسل گوسفند قره قل طرح وپیشنهاد های را به وزارت زراعت وموسسات همکار ارائه کرده است تا برنامه های تشویقی برای دام داران که گوسفند قره قل تربیه می کنند را روی دست گرفته شود.
گفتنی است که پرورش گوسفند قره قل از قدیم دربین دام داران رواج داشت و پوست قره قل به ازبکستان، ترکمنستان وپاکستان صادر وازآنجا به بازارهای جهانی عرضه می شد.ایوبی – حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا