اخبارفرهنگجامعه

صیاد بدخشی شاعرونویسنده نام آشنای افغانستان درگذشت

فیض آباد/ 6 قوس/ باختر

صیاد بدخشی، شاعرونویسنده نام آشنای افغانستان دراثربیماری یی به عمرنود سالگی درگذشت.

خانواده اش درگذشت وی را درشفاخانه یی درشهرفیض آباد مرکزبدخشان، تایید کردند.

عبدالملک صیاد مشهوربه صیاد بدخشی، سه دیوان شعری دارد که تاکنون تنها اثر نوای بینوایان وی اقبال چاپ یافته است.

صیاد بدخشی ازکودکی شعرمی سرود و داستان می نوشت.

به گزارش آژانس باختر، آوازخوانان زیاد محلی درشمال افغانستان ازجمله بازگل بدخشی ، میرمفتون واسماعیل چاریکاری  پارچه شعرهای صیاد بدخشی را درقالب آهنگ خوانده اند.

صیاد بدخشی تازه روی چاپ دودیوان دیگرشعری اش کارمی کرد اما مرگ خرمن زندگی اش را درو کرد و مجالش نداد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا