اخباراقتصادجامعه

عادی شدن پروازهای داخلی وخارجی ازمیدان هوایی احمد شاه بابای قندهار

قندهار/۱۱ میزان/ باختر

مسوولان ازعادی شدن روند نشست وبرخاست هواپیما های مسافربری وتجاری درمیدان هوایی بین المللی احمدشاه بابای قندهار خبردادند.

این درحالی است که روند پروازهای داخلی وخارجی درپی سرنگونی حکومت پیشین درهمه میدان های هوایی افغانستان ازجمله قندهارمتوقف شده بود.

معاون فنی میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابای قندهاربه آژانس باخترگفت که اکنون نشست وبرخاست هواپیما های مسافربری وتجاری داخلی وجهانی در این میدان عادی شده است.

اوگفت: تدابیر وهمه سهولت ها برای مسافران دراین میدان گرفته شده است.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا