امنیت

عملیات های پولیس ویژه مبارزه علیه مواد مخدر 43 فیصد افزایش یافته است

کابل باختر/ 24/ دلو

وزارت امورداخله میگوید پولیس ویژه مبارزه با مواد مخدر درجریان سال گذشته میلادی بیش از سه هزار و هشتصد و ده هکتار زمین را درکشور از وجودکشت خشخاش پاک نموده اند.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،وزارت امور داخله با انتشار خبرنامه گفته است که عملیات های پولیس ویژه مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2011 چهل و سه فیصد عملیات خود را علیه باندهای قاچاقچی مواد مخدر و برچیدن کشت خشخاش درکشور افزایش داده است دراین جریان حداقل سه هزار و هشتصد و ده هکتار زمین را درکشور ازوجود خشخاش پاک نموده اند و بیش از یکصدو چهل و پنج هزار وچهل و هفت کیلوگرام مواد مختلف النوع مخدر را بایکصد و پنج هزار و چهارصد هشت لیتر مواد کیمیاوی که ازآن درتولید هیروئین استفاده میشود به دست آورده است.

 در خبرنامه همچنان تذکر رفته که در جریان سال 2011 میلادی به مقایسه سال گذشته آن درتخریب کارخانه های تولید هیروئین درکشور بیست و پنج فیصد افزایش وجود دارد و باندهای مافیا از این ناحیه حداقل سه صدو شصت ملیون دالر زیان را متحمل شده اند پولیس ویژه مبارزه علیه مواد مخدر درجریان سال گذشته عیسوی  یکهزار و دوصد عملیات را غرض گرفتاری قاچاقچیان مواد مخدر انجام داده و توانسته یکهزارو دوصدو نود تن آنان را گرفتار نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا